Rosenstock, D. „O Pruskiej Polityce Zdrowotnej W Dawnej Prowincji Poznań W Latach 1899–1919”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, nr 16, wrzesień 2021, s. 291-9, doi:10.12775/BPMH.2021.015.