Escherich, M. „Planowanie Miasta oszczędzonego Od zniszczeń. Koncepcje Urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane Prof. Dr. Tomaszowi Topfstedtowi Z Okazji Jego 65. Urodzin”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 7, wrzesień 2012, s. 115-48, doi:10.12775/BPMH.2012.005.