[1]
M. Escherich, „Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin”, BPMH, t. 7, s. 115–148, wrz. 2012.