Ratajczak, K. (2015) „The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages”, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 10, s. 227–250. doi: 10.12775/BPMH.2015.008.