Escherich, M. (2012) „Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin”, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 7, s. 115–148. doi: 10.12775/BPMH.2012.005.