Ratajczak, Krzysztof. 2015. „The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 10 (październik):227-50. https://doi.org/10.12775/BPMH.2015.008.