Ciesielski, Tomasz, i Mariusz Sawicki. 2015. „Pilgrimages of the Polish Gentry to Holy Places in the 17th and the 18th Centuries”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 10 (październik):181-96. https://doi.org/10.12775/BPMH.2015.006.