Rosenstock, Dirk. 2021. „O Pruskiej Polityce Zdrowotnej W Dawnej Prowincji Poznań W Latach 1899–1919”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, nr 16 (wrzesień):291-99. https://doi.org/10.12775/BPMH.2021.015.