Pluta-Saladra, Edyta. 2021. „Stan I Perspektywy Badań Nad średniowiecznymi żeńskimi Klasztorami W Małopolsce”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, nr 16 (wrzesień):35-60. https://doi.org/10.12775/BPMH.2021.002.