Escherich, Mark. 2012. „Planowanie Miasta oszczędzonego Od zniszczeń. Koncepcje Urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane Prof. Dr. Tomaszowi Topfstedtowi Z Okazji Jego 65. Urodzin”. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 7 (wrzesień):115-48. https://doi.org/10.12775/BPMH.2012.005.