Escherich, M. (2012). Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 7, 115–148. https://doi.org/10.12775/BPMH.2012.005