(1)
Escherich, M. Planowanie Miasta oszczędzonego Od zniszczeń. Koncepcje Urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane Prof. Dr. Tomaszowi Topfstedtowi Z Okazji Jego 65. Urodzin. BPMH 2012, 7, 115-148.