[1]
Rosenstock, D. 2021. O pruskiej polityce zdrowotnej w dawnej prowincji Poznań w latach 1899–1919. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. 16 (wrz. 2021), 291–299. DOI:https://doi.org/10.12775/BPMH.2021.015.