[1]
Escherich, M. 2012. Planowanie miasta oszczędzonego od zniszczeń. Koncepcje urbanistyczne śródmieścia Erfurtu. Dedykowane prof. dr. Tomaszowi Topfstedtowi z okazji jego 65. urodzin. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. 7, (wrz. 2012), 115–148. DOI:https://doi.org/10.12775/BPMH.2012.005.