Kapera, I. (2013). Tourism in Poland following EU entry. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, (22), 55–63. https://doi.org/10.1515/bog-2013-0031