[1]
Kapera, I. 2013. Tourism in Poland following EU entry. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 22 (Nov. 2013), 55–63. DOI:https://doi.org/10.1515/bog-2013-0031.