1.
CHRZANOWSKI, Bogdan. Żegnamy profesora Stanisława Salmonowicza. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej [online]. 1 marzec 2024, T. 34, nr 72, s. 17–23. [udostępniono 12.7.2024]. DOI 10.12775/BFEGZ.2022.002.