1.
SKERSKA, Elżbieta. Janina Rokicka. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej [online]. 15 marzec 2023, T. 33, nr 71, s. 97–100. [udostępniono 4.12.2023]. DOI 10.12775/BFEGZ.2021.009.