1.
PACZOSKA-HAUKE, Alicja. Fordonianka Maria Kostrzewska ps. Wiara, Maks (1901–1951). Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej [online]. 15 marzec 2023, T. 33, nr 71, s. 41–48. [udostępniono 20.4.2024]. DOI 10.12775/BFEGZ.2021.004.