Gawrońska, E. „Recenzja książki Kobiety Niepodległej”. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, t. 33, nr 71, marzec 2023, s. 103-5, doi:10.12775/BFEGZ.2021.011.