Skerska, E. „Janina Rokicka”. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, t. 33, nr 71, marzec 2023, s. 97-100, doi:10.12775/BFEGZ.2021.009.