Paczoska-Hauke, A. „Fordonianka Maria Kostrzewska Ps. Wiara, Maks (1901–1951)”. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, t. 33, nr 71, marzec 2023, s. 41-48, doi:10.12775/BFEGZ.2021.004.