Skerska, E. (2023) „Janina Rokicka”, Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 33(71), s. 97–100. doi: 10.12775/BFEGZ.2021.009.