Paczoska-Hauke, A. (2023) „Fordonianka Maria Kostrzewska ps. Wiara, Maks (1901–1951)”, Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 33(71), s. 41–48. doi: 10.12775/BFEGZ.2021.004.