Skerska, Elżbieta. 2023. „Janina Rokicka”. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej 33 (71):97-100. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.009.