Paczoska-Hauke, Alicja. 2023. „Fordonianka Maria Kostrzewska Ps. Wiara, Maks (1901–1951)”. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej 33 (71):41-48. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.004.