Rojewska, A. (2024). Refleksje na temat książki Olgi Wiechnik, Platerówki? Boże broń! Kobiety, wojna i powojnie. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 34(72), 105–120. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2022.012