Chrzanowski, B. (2024). Żegnamy profesora Stanisława Salmonowicza. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 34(72), 17–23. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2022.002