Gawrońska, E. (2023). Recenzja książki Kobiety Niepodległej. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 33(71), 103–105. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.011