Skerska, E. (2023). Janina Rokicka. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 33(71), 97–100. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.009