Paczoska-Hauke, A. (2023). Fordonianka Maria Kostrzewska ps. Wiara, Maks (1901–1951). Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 33(71), 41–48. https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.004