[1]
Kromp, D. 2024. Ta wojna zmieni wszystko. Obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet. Wybór tekstów źródłowych, opracowały Aneta Niewęgłowska, Ilona Zaleska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 446. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. 34, 72 (mar. 2024), 124–127. DOI:https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2022.014.