[1]
Skerska, E. 2023. Janina Rokicka. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. 33, 71 (mar. 2023), 97–100. DOI:https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.009.