[1]
Paczoska-Hauke, A. 2023. Fordonianka Maria Kostrzewska ps. Wiara, Maks (1901–1951). Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. 33, 71 (mar. 2023), 41–48. DOI:https://doi.org/10.12775/BFEGZ.2021.004.