1.
ZYGLEWSKI, Zbigniew. Wyznaczenie pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego w województwie poznańskim (1946–1950). Studia Geohistorica [online]. 1 kwiecień 2024, nr 11, s. 88–106. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/SG.2023.05.