1.
EBERHARDT, Piotr. Od historycznej do etnicznej Polski. Od wizji Oskara Żebrowskiego do projektu Czesława Jankowskiego. Studia Geohistorica [online]. 15 styczeń 2022, nr 9, s. 7–20. [udostępniono 1.3.2024]. DOI 10.12775/SG.2021.01.