1.
SZANIAWSKA, Lucyna. Grażyna Połuszejko, Kazimierz Kozica: 100 globusów na 100-lecie PTG. Polskie globusy z XIX–XXI wieku. Kartografowie, wydawcy, producenci, Muzeum Lubelskie, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Lublin–Warszawa 2018, s. 255 [1], w tym katalog (ss. 157). Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 253–258. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/32076.