1.
KLÍR, Tomáš. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy. Plany, cz. 2: Komentarz. Indeksy, red. Krzysztof Chłapowski, Marek Słoń, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, pp. 502. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 237–238. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/32072.