1.
RUTKOWSKI, Henryk. O dokumencie z roku 1358 raz jeszcze. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 215–219. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.10.