1.
OSTAFIN, Krzysztof, TROLL, Mateusz, KAIM, Dominik & TACZANOWSKI, Jakub. Problem doboru jednostek odniesienia przestrzennego w integracji danych z drugiej połowy XIX i początku XX w. z terenów Galicji i Śląska Austriackiego. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 194–212. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.09.