1.
SALINA, Anna. Zegrzyńskie spisy parafian z 1786 i 1787 r. – edycja źródła. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 96–157. [udostępniono 17.1.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.06.