1.
OPYRCHAŁ, Leszek, OPYRCHAŁ, Urszula & NAHNYBIDA, Rusłan. Wybrane rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 78–95. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.05.