1.
WILK, Anna. Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie powiatu nowosądeckiego w latach 1900–1947. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 58–77. [udostępniono 17.1.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.04.