1.
KUPIEC, Michał & OLEJNICZAK, Magda. Struktura militarnego krajobrazu pozycji umocnionej z drugiej wojny światowej na przykładzie wybranych odcinków Pozycji Pomorskiej. Studia Geohistorica [online]. 15 listopad 2020, nr 8, s. 26–44. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/SG.2020.02.