1.
SŁOŃ, Marek & ZACHARA-ZWIĄZEK, Urszula. The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition. Studia Geohistorica [online]. 26 luty 2019, nr 6, s. 206–220. [udostępniono 27.10.2021]. DOI 10.12775/SG.2018.14.