Zyglewski, Z. „Wyznaczenie Pasa Drogi Granicznej, Strefy Nadgranicznej I Pasa Granicznego W województwie poznańskim (1946–1950)”. Studia Geohistorica, nr 11, kwiecień 2024, s. 88-106, doi:10.12775/SG.2023.05.