Eberhardt, P. . „Od Historycznej Do Etnicznej Polski. Od Wizji Oskara Żebrowskiego Do Projektu Czesława Jankowskiego”. Studia Geohistorica, nr 9, styczeń 2022, s. 7-20, doi:10.12775/SG.2021.01.