Klír, T. „Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska W Drugiej połowie XVI Wieku, Cz. 1: Mapy. Plany, Cz. 2: Komentarz. Indeksy, Red. Krzysztof Chłapowski, Marek Słoń, Instytut Historii Im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, Pp. 502”. Studia Geohistorica, nr 8, listopad 2020, s. 237-8, doi:10.12775/32072.