Opyrchał, L., U. Opyrchał, i R. Nahnybida. „Wybrane rękopiśmienne Plany Kamieńca Podolskiego”. Studia Geohistorica, nr 8, listopad 2020, s. 78-95, doi:10.12775/SG.2020.05.