Wilk, A. „Zmiany W Rozmieszczeniu I Strukturze ludności łemkowskiej Na Terenie Powiatu nowosądeckiego W Latach 1900–1947”. Studia Geohistorica, nr 8, listopad 2020, s. 58-77, doi:10.12775/SG.2020.04.